Ze spolkového rejstříku se nám v posledních letech podařilo vymazat několik set spolků. Rádi pomůžeme i Vám a připravíme pro Vás kompletní dokumentaci pro obě fáze likvidace. Cena za zrušení spolku s likvidací je 6 900 Kč, jedná se o cenu konečnou.

CO ZA VÁS ZAŘÍDÍME?
(ANEB KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA DOKUMENTŮ NA KLÍČ)

1. FÁZE LIKVIDACE

 • Čestné prohlášení likvidátora.
 • Pozvánka na valnou hromadu / členskou schůzi.
 • Zápis z valné hromady / členské schůze (rozhodnutí o zrušení spolku s likvidaci).
 • Listina přítomných členů.
 • Vyplnění návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku /iform/.
 • Oznámení o vstupu spolku do likvidace.
 • Kompletace a kontrola všech dokumentů včetně jejich odeslání na soud

2. FÁZE LIKVIDACE

 • Soupis jmění spolku.
 • Zpráva likvidátora.
 • Prohlášení likvidátora.
 • VZZ + rozvaha / přehled o majetku a závazcích, příjmech a výdajích.
 • Pozvánka na valnou hromadu / členskou schůzi.
 • Zápis z valné hromady / členské schůze.
 • Listina přítomných členů.
 • Vyplnění návrhu na výmaz spolku ze spolkového rejstříku (iform).
 • Žádost na příslušný finanční úřad o vydání souhlasu s výmazem spolku z veřejného rejstříku.
 • Kompletace a kontrola všech dokumentů včetně jejich odeslání na soud.

POSTUP SPOLUPRÁCE

 1. zašleme vám vstupní dotazník s otázkami na Váš kontaktní e-mail (na vyžádání poštou) nebo můžete vyplnit online formulář zde
 2. do dvou pracovních dnů od obdržení kompletně vyplněného dotazníku vyhotovíme dokumenty k 1. fázi likvidace, které vyžaduje soud k zápisu vstupu spolku do likvidace a jmenování likvidátora
 3. dokumenty zašleme e-mailem ke konzultaci, včetně instrukcí, jakými podpisy dokumenty opatřit (úředně ověřené a prosté podpisy)
 4. dokumenty si vytisknete a opatříte podpisy
 5. podepsané dokumenty zašlete poštou k nám do kanceláře
 6. provedeme závěrečnou kontrolu a ten samý den odešleme na příslušný soud
 7. soud má 5 pracovních dní na vydání usnesení, které vám zašle poštou nebo datovou schránkou
 8. do 15 dnů od převzetí, nabude usnesení právní moci a ve spolkovém rejstříku bude uvedena informace o vstupu spolku do likvidace a jmenování likvidátora (této lhůty na odvolání se můžeme vzdát a urychlit tak proces zveřejnění oznámení o vstupu spolku do likvidace ve sbírce listin)
 9. oznámení o vstupu spolku do likvidace musí být ve sbírce listin zveřejněno nejméně po dobu 3 měsíců a dvou týdnů
 10. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění oznámení o vstupu do likvidace se na soud zasílají dokumenty ke 2. fázi likvidace (návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku)
 11. k návrhu na výmaz spolku ze spolkového rejstříku je nutné soudu doložit také souhlas z finančního úřadu

CENÍK

6 900 Kč

Zrušení s likvidací.

Cena je uvedena bez DPH – subjekt není plátcem DPH.

ONLINE FORMULÁŘ